Archive for December, 2014

Jangiri / Jangri

  Serving: 60 to 80 pieces | Type: Sweet/Dessert/Deepavali Sweet

Pavakkai Vadhakkal (Bitter Guard Fry)

  Serving: 4 | Type: Fry/ Poriyal/ Curry

Payatha mavu Badham Laddu (Yellow Mung Dhal Almond Laddu)

  Serving: 10 to 12 pieces | Type: Deepavali Sweet / Dessert

Masala Vazhakkai (Raw Banana Masala)

  Serving: 2 | Type: Veg Poriyal /Curry/Fry