Posts Tagged ‘onion potato aval’

Kandha Batata Poha (Aval Potato Upma)

Serving: 2 to 3 | Type:  Tiffin / Snack